کمیته اجرایی

 

(MBA) هما- سادات گوشه
 • لیسانس اقتصاد

 • فوق ليسانس مديريت بازرگانى با گرايش مديريت صنعتى

 • متخصص بانكدارى توسعه

 • عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگانى مشترك ايران و ايتاليا

 • عضو شوراى عالى كانون مشاوران اعتبارى و سرمايه گذارى بانكى

 •  رئيس هيأت مديره گروه مشاورين سرمايه گذارى ستاره صنعت پردازان

 • نايب رئيس هيأت مديره شركت كشت و صنعت و مجتمع بيو تكنولوژى گياهى رعنا

صنم قطاندبیر رویداد
 • مهندس برق الکترونیک

 • عضو هیات مدیره شرکت قطان پارسیان

 • عضو هیات مدیره شرکت ایرانرژی

 • مدیر عامل شرکت یاقوت تجهیز

لیدا شهابی
 • مدیرعامل شرکت ساختمانی فرآورده‌های ابنیه
 • کارشناسی: مدیریت بازرگانی
 • کارشناسی: مهندسی صنایع
 • کارشناسی ارشد: مدیریت بازاریابی بین الملل
 • مدیرعامل شرکت ساختمانی فرآورده‌های ابنیه
 • دبیرکل و عضو هیئت رئیسه اتاق ایران-ایتالیا
 • عضو اتاق ایران

 

مژگان کریمی
 • مسئول دفتر مشاور عالی ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 • مسئول دفتر دبیرخانه کمیته های مشورتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

الهام نیروزادمنشی کمیته اجرایی
 • کارشناس ارشد ترجمه انگلیسی
 • مدرس زبان انگلیسی
 • مترجم رویدادهای تجاری اتاق ایران و کره جنوبی
 • کارشناس بازرگانی هلدینگ دارویی-بهداشتی یاقوت رویان

برگزارکنندگان